Reddragon88 Casino  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า Reddragon88 Casino  ที่ประชุมกสท.พิจารณาโทษปรับทางปกครองบริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคส จำกัด ในการออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง วันนรกกัดไม่เหลือซากทางช่อง 25  M – Channel    เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากพบว่า มีเนื้อหาไม่เหมาะสม credit : ... อ่านต่อ >>